Regulamin newslettera

 1. Usługa newslettera świadczona jest przez OKULUX Gabinet okulistyczny Mariusz Koziak, zwanym dalej Wydawcą.
 2. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres email wysyłana jest przez OKULUX, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (email) zwana dalej newsletterem.
 3. Usługa subskrypcji newslettera serwisu okulux.pl jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu.
 4. Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników nie częściej niż raz w miesiącu – może być rzadziej.
 5. Newsletter może zawierać:
  • informacje o ofercie,
  • informacje o promocjach,
  • materiały merytoryczne związane tematycznie z działalnością OKULUX
  • i inne informacje związane z działalnością OKULUX.
 6. Zamówienie usługi „Newsletter” przez użytkownika następuje  poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej okulux.pl :
  • wpisanie w pola formularza adresu email, na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter,
  • potwierdzenie chęci otrzymywania Newslettera poprzez akceptację niniejszego Regulaminu w formularzu zgłoszeniowym,
  • aktywowanie linku zawartego w emailu wysłanym automatycznie na podany adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 7. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu email użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych po 14 dniach od daty ich wpłynięcia do bazy danych.
 8. Zamówienie przez użytkownika Newslettera jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie od OKULUX przesyłek o treściach reklamowych i dotyczących działalności OKULUX.
 9. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. Wydawca nie dopowiada za błędy i nieotrzymywanie Newslettera wynikające ze złej konfiguracji konta poczty elektronicznej użytkownika
 10. Każdy newsletter posiada:
  • informację o nadawcy,
  • wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki,
  • informację o sposobie rezygnacji z otrzymywania z Newslettera.
 11. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.
 12. Adres email, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.
 13. Zmiany niniejszego Regulaminu są ogłaszane ma stronie okulux.pl/newsletter oraz za pośrednictwem newslettera i wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich opublikowania na stronie.
Zapisz
Preferencje użytkownika dotyczące plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie w celu umożliwienia najlepszej jakości korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, strona internetowa może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Analiza
Google Analytics
Akceptuj
Odrzuć